03-12-06

°Noctu...°

EedenAVOND IN DE STAD

De groote stem der stad verstomt
en de nachtwind die in mijn venster komt
brengt een vaag en wonderlijk suizen
als zuchten der slapende huizen.

Mijn lamp brandt stil en suizelt zacht
en peinst zijn gepeinzen den langen nacht.
Ik staar in het heldere branden,
mijn katje speelt met mijn handen.

Hoe waren de dagen die verre zijn
toen mijn hart ontwaakte in den zonneschijn?
toen de geuren mij wekten der linde?
toen de kelken knikten der winde?

Waar heb ik de roze het eerst gegroet,
de bleeke, die groeit aan der duinen voet?
Mijn katje speelt in de schaduwen
der gordijnen, met ritslende klauwen.

Zie, bloemen en gras op mijn kleed, mijn boek,
een meidoorn bloeit in den kamer-hoek,
zie, bleekroode rozen omringen
mij rings, en dichte seringen...

Maar een schaduw valt en alles wijkt. -
Op de vensterbank zit mijn katje en kijkt
in de donkere diepte neder,
zijn staart slingert heen en weder.

Nu komen van over de zwarte stad,
nu stijgen op uit het wiegelend nat
van de kille, duistere grachten,
de kille, zwarte gedachten.

Ze zweven zwijgend door 't venster heen,
op iedere schouder zet zich één,
op mijn hoofd, mijn borst en mijn brauwen,
ze drukken met klemmend benauwen.

En dof hoort mijn oor het vaag gerucht
der nachtwind die weeklagend zucht,
de angstige droomen der huizen.
Mijn lamp blijft peinzend suizen.


Uit 'De passieloze liefde' (1901) - Frederik van Eeden

18:42 Gepost door Sinalis | Commentaren (2)

Commentaren

evelien..goede avond.... Frederik van Eeden ( °3/4/1860- !16/6/1932) vind ik één van de beste schrijvers en dichters....Een meesterwerk van hem, volgens mij is...' De Kleine Johannes '....hebben oit moeten lezen en beoordelen...en weet ge Evelien...ik lees dit boek nog altijd graag !! Je hebt een goede keuze !! Groetjes :-))pepino

Gepost door: pepino | 11-12-06

EVELIEN FREDERIK
VAN EEDEN
EEN GROTE
MIJNHEER
EEN VAN
DE TACHTIGERS
DE NIEUWE
GIDS
SCHREEF EEN
GEDICHTENBUNDEL
GRASSPRIETJES
IN 1885
ONDER DE
PSEUDONIEM
CORNELIS
PARADIJS
EEN SATIRISCH
PARELTJE
OOK EENS
LEZEN
DE MOEITE
WAARD
MAAR
EVELIEN
GE VERBAAST
ONS ALTIJD
GROETJES
MICKEY

Gepost door: MICKEY | 11-12-06

De commentaren zijn gesloten.